Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de bijgevoegde Verkoopvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond van meubelfabrikanten, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 22 september 1992 onder nr. 264/1992.

Daar waar een treffende tekst uit beide voorwaarden conflicterend zijn, zijn de eigen voorwaarden van Panel Precision B.V. leidend.

Verkoopvoorwaarden Panel Precision

Download PDF van onze verkoopvoorwaarden

© copyright 2022 – Panel Precision

Scroll naar boven